Ahmad Zahir | ru

8    0
Ахмад Захир выдающийся певец и композитор! Этот человек внёс огромный вклад в таджикскую музыку и таких наверное никогда не будет теперь.... Очень жаль, что он ушел из жизни так рано и трагически. Мы его любим и гордимся им!!!! .
Найдено 95 песни, продолжительность: 06:35:07
Berawaid Aye Hareefa
Az Man Begurezed
Merawi Az Man Labrez Feghanam
Az Man Begurezed
Khoda Boad Yaret
Bote Nazaneenam
Benazam Qalbe Pakat Madare Man
Aye Sarban Ahesta Ran
Asheq Shuda Am Guna
Az Baraye Ghum Man
Emshab Ba Qesa Dele Man
Bote Nazaneenam
Bewafa Yaram Karda Ghum Baram
Agar Tu Yarak Man Bashi
Khabar Awordan Amadaye
Sad Ra Dar Entezarat
Man Nadanestam Az Awal
Delakam Aye Delakam
Che Behoda Che Sada
Ze Sang Naist Qalbe Man
Boy Tu Khezad Hanoz
Mara Mara May Beta
Hama Yaranand Ka Sia Sham
Tanha Tareen Mard Zameenam
Shabhaye Zulmani
Agar Awara Mastam
Yarak Man Chura Khosh Bawar Asti
Maihan Aye Maihan
Hama Roz Az Tu Ba Qahram
Ba Khud Guftam Pas Az Chande
Garche Mastaim Kharabaim
Aye Soroud Wapasenam
Merawi Az Man Labrez Feghanam
Aye Ba Deeda Am Tari