Gwenno Ifan | en

Found 20 songs, duration: 38:11
Parc Yr Arfau
Llongau Madog
Y Cynhaeaf
Pwllderi
Cwyn Y Gwynt
Far Rockaway
Melin Trefin
Y Diwrnod Cyntaf
Er Cof Am Kelly
Yn Nheyrnas Diniweidrwydd
Min Y Mor
Y Canol Distaw Llonydd
Clychau'R Gog
Ar Ben Y Lon
Dysgyb Y Dail
Y Llwynog
Y Sipsiwn